Akademik BilgilerJALE MENTEŞ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: jale.mentes@ege.edu.tr
- E-posta: jale.mentes@gmail.com
- Telefon: 02324635284 - 05530031919, Randevü için
- Telefon: 02323903783
- Telefon: 02323881469 - 02323903793
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1977
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dal, Türkiye, 1980
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dal, Türkiye, 1985
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1992

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, RETİNA Birimi Sorumlusu, 2000-
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Profesör Doktor, 1992-
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Doçent Doktor, 1985-1992
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Doktor, 1981-1985
- EÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Asistan Doktor, 1977-1980
Mesleki Faaliyetleri (32 adet)- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ , 2011-2013
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ TIBBİ RETİNA BİRİMİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANI, 2010-2012
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ VİTREORETİNAL CERRAHİ BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 2010-Devam Ediyor
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ DENETLEME KURULU ÜYESİ, 2010-Devam Ediyor
- Türk Oftalmoloji Dergisi (TOD) Yayın Kurulu Üyeliği, 2009-Devam Ediyor
- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, 2008-Devam Ediyor
- Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Hakemliği, 2007-Devam Ediyor
- Türk Oftalmoloji Dergisi (TOD) Editöriyel Board Üyesi,, 2004-Devam Ediyor
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,, 2002-Devam Ediyor
- İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, 2002-Devam Ediyor
- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi, 2002-Devam Ediyor
- Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, 2002-Devam Ediyor
- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,, 2002-Devam Ediyor
- “Akademik Yükseltmeler ve Eğiticilerin Belirlenmesi” Board Çalışma Grubu Üyesi,, 2001-2003
- Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Uzmanlık Grubu Üyesi, 2001-Devam Ediyor
- Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu (TOYK) (TOB) Genel Kurul Üyeliği,, 2001-2005
- Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu (TOYK) (TOB) Denetleme Kurulu Üyeliği,, 2001-2003
- TOD-TTB-UDKK(Türk Oftalmoloji Derneği-Türk Tabibler Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Komitesi), 2001-2003
- T. O. D. İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali Sekreterliği, 2000-2002
- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayın Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi,, 2000-Devam Ediyor
- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPMED Dergisi Danışma Kurulu Üyesi,, 2000-Devam Ediyor
- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi,, 1999-Devam Ediyor
- T. O. D. Eğitim Planlama Koordinasyon Komitesi Yürütme Kurulu Üyeliği,, 1999-Devam Ediyor
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÜRÜTME KURULU, MALİ SEKRETERİ, 1998-2000
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PLANLAMA BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 1998-Devam Ediyor
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ TIBBİ RETİNA BİRİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, 1994-2016
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERİ, 1992-1994
- Türk Oftalmoloji Dergisi (TOD) Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 1992-Devam Ediyor
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, 1992-2000
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLOPLASTİK BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ , 1991-2004
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KATARAKT VE REFRAKTİF CERRAHİ BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 1991-Devam Ediyor
- TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ TIBBİ RETİNA BİRİMİ AKTİF ÜYELİĞİ, 1990-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Göz Hastalıkları (1012600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- 0, Erbakan G, Haznedaroğlu G, Andaç K, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Incidence of posterior capsule opacification in convex-plano and plano-convex (reverse optic) posterior chamber intraocular lenses. New Frontiers in Ophthalmology: Excerpta Medica, Khoo Chong Yew et al. (Ed.s), Amsterdam, 1991,743-745.
- Köse S, Menteş J, Pamukçu K, Haznedaroğlu G, Akkın C: Predictive value of visual evoked potentials in indirect optic nerve injury Experienta Ophthalmologica (Coımbra) 1994, 20(1):15-18.
- Akkın C, Özler S, Menteş J: Tilt and decentration of bag fixated intraocular lenses: a comparative study between capsulorhexis and envelope techniques. Documenta Ophthalmologica 1994:87:199-209.
- Özmen D, Mutaf I, Özmen B, Menteş J, Bayındır O: Lens lipid peroxides and glutathione concentrations in diabetic cataracts. Diabetes and Atherosclerosis, Annals of Clinical Biochemistry 1997:34:190-192.
- 0, Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akın C : Comparison of scleral buckling and vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment with vitreous hemorrhage. Grafe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalm
- Erakgün T, Afrashi F, Nalbantgil S, Özbaran M, Menteş J: Asymptomatic Cytomegalovirus Retinitis after Cardiac Transplantation. Ophthalmologica 2003:217:446-450. (ISSN: 0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Menteş J, Erakgün T, Afrashi F, Kerci G: The incidence of cystoid macular edema after uncomplicated phacoemulsification. Ophthalmologica 2003:217:408-412. ( ISSN: 0030-3755) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Afrashi F, Erakgün T, Köse S, Ardıç K, Menteş J : Blue-on-yellow perimetry versus achromatic perimetry in type 1 diabetes mellitus without retinopathy. Diabetes Research and Clinical Practice 2003 Mart(ISSN:0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Erakgün T, Akın C, Menteş J: Management of the posterior segment foreign bodies with a simple snare. Retina 2003,23(6):858-60. (ISSN: 0275-004X) (2003 yılı SCI-E dergisi)
- Köse S, Menteş J, Üretmen Ö, Topçuoğlu N, Köktürk U, Yılmaz H: The natura and origin of intraocular metallic foreign bodies appearing after phacoemulsification. Ophthalmologica 2003:217:212-214.
- Afrashi F, Erakgün T, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M : Conventional buckling surgery or primary vitrectomy with silicon oil in rhegmatogenous retinal detachment with multiple breaks. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004:242(4):295-300.
- Afrashi F, Erakgun T, Uzunel D, Mentes J, Kose S, Akkin C. Comparison of achromatic and blue-on-yellow perimetry in patients with resolved central serous chorioretinopathy, Ophthalmologica, 2005, 219:202-205
- Afrashi F., Akkın C., Eğrilmez S., Erakgün T., Menteş J.: Anatomic Outcome of scleral buckling surgery in primary rhegmatogenous retinal detachment. Int. Ophthalmology, 2005:26:77-81.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (49 adet)- Nalçacı S, Kaya E, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Yırtıklı Retina Dekolmanında Pnomatik Retinopeksi Sonuçları, Retina-Vitreus 2012;3:208-212.
- Kırıkkaya E, Menteş J, Afrashi F, Köse S, Güven S: Brucella enfeksiyonu zemininde bilateral papilödem ve sol gözde abducens sinir felci geçiren bir olgu, Retina – Vitreus, 2011;19:142-144.
- Özbek E, Genel F, Atlıhan F, Güngör İ, Malatyalı R, Menteş J, Berk T. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Prematüre Retinopatisi İnsidansı, Risk Faktörleri ve İzlem Sonuçları. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2011; 1(1):7-12.
- Menteş J: Bir möbius sendromu olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1982, 12:286-289. (Ophthalmic Literature 1984, 6:509)
- Menteş J: Papillanın dolaşımsal hastalıkları.Türk Oftalmoloji Gazetesi 1982, 12:302-310. (Ophthalmic Literature 1984, 6:542)
- 0, Menteş J: Nistagmus tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1984, 14:182-186. (Ophthalmic Literature 1984, 2:128)
- 0, Menteş J, Erbakan G: Retina dekolman profilaksisi: I.Tam-kat maküla delikleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1984, 14:229-234.
- Menteş J, Erbakan G: Retina dekolman profilaksisi: II. Retina delik, yırtık ve dejeneresansları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1984, 14:306-312. (Ophthalmic Literature 1985, 4:280)
- 0, Menteş J: Nöro-oftalmoloji açısından nistagmuslar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985, 24:419-426.
- 0, Menteş J, Erbakan G, Ateş G: Diabetik retinopatili ve retinal ven trombozlu hastalarda sistemik hipotansiyonun maküler ödeme etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:91-94 (Ophthalmic Literature 1985, 2:128)
- Menteş J, Erbakan G: Santral seröz retinopati tedavisinde argon laser fotokoagülasyonun rolü. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:84-90. (Ophthalmic Literature 1985, 2:131)
- 0, Haznedaroğlu G, Menteş J: Silier blok (malign) glokomun cerrahi tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:111-116.
- 0, Matay N, Eltutar K, Menteş J, Andaç K: Knosian tekniği ile yaptığımız dakriosistorinostomi ameliyatları sonuçlarımız. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985, 11:55-63.
- 0, Andaç K, Menteş J: Trabekülektomide forniks tabanlı konjonktiva flabı uygulaması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:229-231. (Ophthalmic Literature 1986, 5:387)
- 0, Menteş J, Moral AR: Genel anestezi altında uygulanan şaşılık operasyonları sırasında oluşan elektrokardiografik değişimler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1985, 24:477-481.
- Menteş J, Tuğrul L, Özer A: İnsan humor aközünde Cefoperazone seviyeleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:272-276. The Turkish Journal of RESEARCH in Medical Sciences, Special Issue of “Cefoperazone” 1986,70-73.(Ophthalmic Literature 1986, 5:331)
- Menteş J: İndometasinin ekstrakapsüler katarakt cerrahisi sırasında pupil genişliğine etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1985, 15:277-281. (Ophthalmic Literature 1986, 5:380)
- 0, Yağcı A, Menteş J: Şalazyon tedavisinde intralezyonal kortikosteroid enjeksiyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1987, 17:9-13. (Ophthalmic Literature 1987, 2:72)
- Menteş J: Deneysel interkapsüler lens implantasyonları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990, 20:53-55.
- Menteş J, Erbakan G, Ateş H: Optik sinir “pit”inin neden olduğu seröz maküla dekolmanının fotokoagülasyonla tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990, 20:342-345.
- Çetingül N, Menteş J, Öztop Ş, Nişli G, Meral A, Kavas İ, Genel F, Kocaoğlu H: Treatment of ocular leukemia with local chemotheraphy. The Turkish Journal of Cancer 1990, 3:117-121.
- Menteş J: Santral retinal venöz oklüzyonlar (SRVO). Türk Oftalmoloji Gazetesi 1990, 20:220-229.
- Menteş J, Erbakan G: Santral retinal ven tıkanıklıklarında sınıflandırma, ayırıcı tanı özellikleri ve prognoz. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991, 21:220-223
- 0, Menteş J, Erbakan G: Noniskemik santral retinal ven tıkanıklıklarında kistoid maküler ödemin grid fotokoagülastonla tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991, 21:224-226.
- 0, Menteş J, Kocaoğlu H: Ekstrakapsüler lens ekstraksiyonından sonra fibrinöz membran oluşumu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991, 21:171-174.
- Menteş J: Hipertansif retinopati. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1993, 1:66-70.
- 0, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Uğurlu K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Andaç K, Menteş J: Neodymium-YAG laser posterior kapsülotomi sonrasında regmatogenez retina dekolmanı. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1993, 23:438-441.
- Akkın C, Kaşkaloğlu M, Uğurlu K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Andaç K, Menteş J: Pseudofakik gözlerde retina dekolman sıklığı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1993, 2:204-206.
- 0, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Erbakan G, Köse S: İntrakameral streptokinaz enjeksiyonunun pseudofakik fibrinoid membranlı gözdeki terapötik etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1994,4:347-352.
- 0, Üretmen Ö, Köse S, Menteş J: Prematür retinopatisi sekeli olarak pseudoekzotropia ile birlikte ezotropia. Oftalmoloji 1999, 6:98-99.
-  Akkın C, Uçak EA, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J: İdiopatik tam-kat maküla deliği olgularında göz içi basıncı. MN Oftalmoloji 2000:7:323-326. (ISSN: 1300-4786
- Erakgün T, Menteş J: Silikon göziçi lensi üzerinde katlama penseti izi: Üç yıllık bir olgu takibi. MN Oftalmoloji 2001:8:311-312. (ISSN:1300-4786)
- Erakgün T, Ünsal E, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C : Topikal anestezi altında vitreus içine gaz uygulaması sırasında oluşan okülokardiyak refleks. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002:32:791-795. (ISSN: 1300-654)
-  Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Ardıç K : Semptomatik retina yırtıklarında laser fotokoagülasyon başarısını etkileyen faktörler. Retina-Vitreus 2002:10:156-163. (ISSN: 1300-1256)
- Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Afrashi F: Submaküler hemorajide vitreus içi gaz tamponadı ile yer değiştirme. Retina-Vitreus 2002:3:242-248. (ISSN:1300-1256)
- Yalaz M, Arslanoğlu S, Erakgün T, Yurtsever S, Akisu M, Akkın C, Menteş J, Kültürsay N : Prematüre retinopatisi risk faktörleri ve koruyucu önlemler. Türkiye Klinikleri Pediatri 2003:12:1-8. (ISSN: 1300-0381)
- Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Menteş J : Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında gelişen oküler hareket bozuklukları ve binoküler fonksiyon. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:291-296. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C: Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:233-239. (ISSN: 1300-654)
- Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M: Maküla tutulumlu yırtıklı retina dekolman olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi. MN Oftalmoloji 2003 Mart (ISSN:1300-4786)
- Erakgün T, Nalçacı S, Menteş J, Özmen D, Turgan N, Akkın C: Eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejeneresansında antioksidan indeks ve aterosklerotik risk faktörü tayini. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:278-284. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Emre S, Menteş J, Eğrilmez S, Akın C: Santral seröz korioretinopati: Demografik, klinik, anjiografik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:386-393. (ISSN: 1300-654)
- Erakgün T, Afrashi F, Akın C, Menteş J : Arka segment yerleşimli göziçi yabancı cisimlerde pars plana vitrektomi: Erken sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:554-560.
- Erakgün T, Emre S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C : Endoftalmi’de cerrahi girişim sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:655-662.
- Erakgün T, Emre S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C : Endoftalmi’de cerrahi girişim sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33:655-662.
- Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Tek Taraflı Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epiteliopati. Ret-Vit 2004:12:130-132.
- Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Prematüre bebeklerde prematüre retinopatisi tarama sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005:35:150-154.
- Menteş J : Fotodinamik Tedavi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji 2006:2:30-37.
- Menteş J: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Nutrisyonel ve Farmakolojik Tedavi, Retina-Vitreus: 2003, Özel Sayı.
- 48. Kırıkkaya E, Menteş J, , Erakgün T: Diabetik retinopatisi olmayan tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri, Retina- Vitreus,2010:18:297-304

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Poçan SK, Uretmen Ö, Sahbazov C, Köse S, Nalçacı S, Erakgün ET, Menteş J: Ophthalmic outcome of preterm or low birth weight infants, International Strabismus Congress 2010, İstanbul.
- Menteş J, Erbakan G: Adjustable silicone sling for the correction of blepharoptosis. XXVI. International Congress of Ophthalmology, 18-24 March 1990, Singapore. Absract book p 231.
- Ateş H, Menteş J, Erbakan G: Colour perception in aphakia and pseudophakia. IX.th European Intraocular Implantlens Congress, 10-14 September 1991, Valencia, Spain. Abstract book p 142.
- 0, Akkın C, Menteş J, Pamukçu K, Andaç K, Kocaoğlu H: Evaluation of the role of anterior capsulotomy techniques on malposition of bag-fixated implantlenses. IX.th Congress of the European Society of Ophthalmology, 23-28 May 1992, Brussels. Abstact book p
- 0, Menteş J, Köse S, Şifa Z: Partial avulsion of the optic nerve, 2nd International Symposium on Ocular Trauma, 2-5 April 1992, Geneva, Switzerland.
- Erbakan G, Yağcı A, Andaç K, Menteş J: Implantation of intraocular lens under air. A safe and inexpensive procedure. X.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons,6-10 September 1992, Paris, France. Abstract book p 89.
- Yağcı A, Menteş J, Erbakan G: Our experience with combined corneal transplantation, extracapsular cataract extraction and posterior chamber lens implantation. X.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 6-10 September 1992, Paris, France. Abstract book p 129.
- Menteş J, Erbakan G, Afrashi F, Akkın C: Argon laser grid photocoagulation in the treatment of pseudophakic cystoid macular edema. XIII.th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 1 - 4 October 1995, Amsterdam. Abstract book p 102.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (62 adet)- Karatepe A, Menteş J,Nalçacı S, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C: İdiyopatik Tam-Kat Maküla Deliği Olgularında Vitreoretinal Yüzey Özellikleri. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Karatepe A: Vitreofoveal ayrılma olmadan evre 1 b‘ den 1 a’ ya gerileyen maküla deliği. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Kaya E, Afrashi F, Erakgün T, Nalçacı S, Menteş J, Akkın C: Pars plana vitrektomi uygulanan idiopatik epiretinal membranlarda görsel sonuçlar. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Değirmenci C, Menteş J, Nalçacı S, Eğrilmez S: Travmaya bağlı iridodializ. TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Palamar M, Barış M, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C: Koroid nevüslerinde retina ve retina altı yapıların spektral-domain optik koherens tomografi özellikleri. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs
- Karatepe AS, Menteş J, Afrashi F, Erakgün T, Nalçacı S, Akkın C: İdiopatik maküla deliği olgularında spektral-domain optik koherens tomografi bulgularının postoperatif görsel sonuçlara etkisi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
- Kaya E, Afrashi F, Nalçacı S, Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Yırtıklı retina dekolmanında pnomatik retinopeksi sonuçları. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
- Nalçacı S, Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Koroidal osteomaya sekonder gelişen koroid neovaskülarizasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab uygulaması. TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
- 0, Menteş J, Erbakan G: Anterior (transkutanöz) yolla yapılan levator rezeksiyonu ameliyatlarının sonuçları. TOD XVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1982, Marmaris.
- 0, Menteş J, Haznedaroğlu G: Ambliyopi tedavisinde penalizasyon yöntemleri ile alınan sonuçlar. TOD XVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1982, Marmaris
- 0, Erbakan G, Menteş J: Kliniğimizde son beş yılda diabetik retinopatililerde tedavi sonuçları. TOD XVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1982, Marmaris.
- 0, Erbakan G, Menteş J: Neovasküler glokomda yeni bir cerrahi yaklaşım
- 0, Erbakan G, Menteş J: Santral ven trombozlarında panretinal fotokoagülasyonun gerekliliği üzerine bir araştırma. TOD XVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1984, Kıbrıs.
- 0, Andaç K, Menteş J, Yağcı A: Trabekülektomi ameliyatlarında üçgen skleral flab uygulanması. TOD XX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 7-12 Eylül 1986, Bursa..
- 0, Menteş J, Haznedaroğlu G: Ekstrakapsüler lens ekstraksiyonu ve kapsül içi lensler. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir
- 0, Menteş J, Yağcı A, Erbakan G, Doğanavşargil E: Keratokonjonktivitis sikka tedavisinde bromeksin. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir
- 0, Haznedaroğlu G, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Pamukçu K, Andaç K, Erbakan G: Ekstrakapsüler lens cerrahisi ve pupilla. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Erbakan G, Menteş J, Andaç K, Karaadam N: Kapalı açılı glokomda argon laser iridektomi sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Erbakan G, Menteş J, Andaç K, Karaadam N: Primer açık açılı glokomda laser trabeküloplasti sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Andaç K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Planlanmış ekstrakapsüler katarakt ameliyatları ve sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Andaç K, Haznedaroğlu G, Erbakan G, Pamukçu K, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Çocuklarda katarakt cerrahisi ve sonuçları. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir.
- 0, Pamukçu K, Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, Menteş J, Kaşkaloğlu M, Tevfiki M: İntraoküler lens uygulanan olgularda binoküler görmenin değerlendirilmesi. TOD XXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1987, İzmir
- 0, Menteş J, Andaç K, Kaşkaloğlu M, Haznedaroğlu G: İnterkapsüler lens implantasyonu sonuçlarımızın irdelenmesi. TOD Bursa Şubesi III. Kış Sempozyumu, 1989, Bursa.
- Haznedaroğlu G, Köse S, Menteş J: Diabetik retinopatide VEP bulguları. TOD XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1990, Ankara.
- Akkın C, Menteş J, Erbakan G, Andaç K, Farhang J: Primer kapalı açılı glokomda cerrahi ve argon laser iridektomi sonuçlarının provokasyon testi ile karşılaştırılması. TOD XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1990, Ankara
- Menteş J: Kapsül içine çeşitli çap ve modeldeki lenslerin implantasyonundan sonra kapsülün boyutları. TOD İzmir Şubesi IV. Yaz Sempozyumu, 1990, İzmir.
- 0, Özmen B, Yılmaz C, Özmen D, Menteş J, Bayındır O, Tüzün M, Kabalak T: Diabetik ve senil kataraktlılarda lens ve serum total sialik asit düzeyi değişiklikleri. Dünya Diabet Günü ve 1991 Ulusal Diabet Kongresi, 27-29 Mayıs1991, İstanbul, özet kitabı s 5
- Ateş H, Menteş J, Andaç K: Trabekülektomide viskoelastik madde kullanımının olası komplikasyonları önlemedeki rolü. TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Ekim 1993, Marmaris.
- Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J: Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. TOD XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Ekim 1993, Marmaris.
- 0, Uğurlu K, Menteş J, Ateş H, Andaç K, Erbakan G: Beş yıllık argon laser trabeküloplasti sonuçlarımız. TOD XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18–23 Ekim 1994, Antalya.
- 0, Afrashi F, Menteş J, Erbakan G, Akkın C: Pseudofakik kistoid maküler ödem tedavisinde argon laser fotokoagülasyon. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18–23 Ekim 1994, Antalya.
- 0, Yağcı A, Akkın C, Menteş J: keratoplastide kontinu sutur ayarlamasının astigmatizma üzerine etkisi. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18-23 Ekim 1994, Antalya.
- 0, Köse S, Küsbeci T, Akkın C, Menteş J, Haznedaroğlu G: Yırtıklı retina dekolmanında operasyon öncesi ve sonrası flaş ERG ve göeme alanı değişiklikleri. TOD XXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 1996, Antalya.
- Menteş J, Köse S, Nalçacı S: Yüksek miyop gözlerde fakoemülsifikasyon ve katlanabilir göziçi lens implantasyonu. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Eylül 1999, İzmir.
- Kerci G, Menteş J, Akkın C: Fakoemülsifikasyon sonrası kistoid maküler ödem (KMÖ) insidensi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
- Menteş J, Köse S: Hidrofilik akrilik intraoküler lens (IOL) opaklaşması. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
- Uyar M, Akın C, Kaşkaloğlu M, Menteş J, Erbakan G : 8 yıllık konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonuçları, TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
- Erakgün T, Menteş J, Akkın C: Submaküler hemoraji olgularında gaz tamponadı ile yer değiştirme:İlk sonuçlarımız. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir . Kongre özet kitabı, s.69.
- TDRE (Türkiye Diyabetik Retinopati Epidemiyolojik Çalışma Grubu) Rapor No:7 : 30 yaş üzerinde diyabetes mellitus tanısı alan hastalarda diyabetes mellitus süresi ile retinopati ve maküla ödemi ilişkisi. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim
- TDRE (Türkiye Diyabetik Retinopati Epidemiyolojik Çalışma Grubu) Rapor No: 1,2,3,4,5,6 TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
- Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M : Maküla tutulumlu regmatojen retina dekolmanında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankar
- Menteş J, Akkın C, Afrashi F, Kaşkaloğlu M, Erakgün T: Fotodinamik tedavi erke dönem sonuçlarımız. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Afrashi F, Menteş J, Azarsız S, Akkın C, Erakgün T: Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve fluoressein anjiografik bulgular. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M: Komplike retina dekolmanında sirkumferansiyel retinotomi uygulaması: Erken sonuçlarımız. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Civan BB, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Kaşkaloğlu M: Maküla deliklerinde desen görsel uyarılmış potansiyel testi. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
- Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Erakgün C : Subfoveal Okült Tip Koroid Neovaskülarizasyonlarında Fotodinamik Tedavi Sonuçları. TOD 38. Ulusal Kongresi 8-12 Ekim 2004,Antalya.
- Palamar M, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J: Yaşa bağlı maküla dejeneresansında doğal seyrinde gelişen skar ile fotodinamik tedavi uygulamaları sonrası gelişen skarların boyutları ve yakın-uzak görme keskinliği üzerine etkisinin karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
- Küçükceran E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Fakik komplike retina dekolman cerrahisinde vitrektomi ile vitrektomi+serklaj bandı uygulamasının karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
- Erakgün T, Demirkılınç E, Afrashi F, Akkın C, Menteş J: Skleral valv kesi ile sütürsüz silikon ekstraksiyonu: Erken sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
- Kırıkkaya E, Afrashi F, Köse S, Menteş J, Akkın C: Geçirilmiş santral seröz korioretinopatide psikofizik ve elektrofizyolojik değişiklikler. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2006, Antalya.
- Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Arka segment yabancı cisimlerinde pars plana vitrektomi:prognostik faktörler. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2006, Antalya.
- Erakgün T, Afrashi F, Menteş J, Akkın C: Silikon yağı kullanımlı transkonjonktival 23G pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya
- Kırıkkaya E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı zemininde gelişen koroid neovaskülarizasyonunda tek başına bevacizumab ile fotodinamik tedavi ile kombine bevacizumab sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya
- Kıyak A, Şahbazov C, Menteş J, Nalçacı S: Makülada spontan gerileyen lösemik infiltrasyon.. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
- Kırıkkaya E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı zemininde gelişen koroid neovaskülarizasyonunda tek başına bevacizumab ile fotodinamik tedavi ile kombine bevacizumab sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
- Yaldız H, Akkın C, Afrashi F, Menteş J, Erakgün T: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı hastalarında katarakt cerrahisinin mevcut lezyonun progresyonuna ve yaşam kalitesine etkileri. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
- Kırıkkaya E, Menteş J, Erakgün T: Diabetik retinopatisi olmayan tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda maküler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
- Yılmaz AK, Menteş J, Afrashi F, Erakgün TE, Nalçacı S: Eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejeneresansının tedavisinde intravitreal ranibizumab (Lucentis) enjeksiyonu sonuçları. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
- Nalçacı S, Menteş J, Akın H, Hazan F, Itırlı G, Afrashi F, Erakgün T, Özkınay C, Akkın C: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı olan bireylerde CFH Y402H tek nükleotid polimorfizmi (SNP) ve vitamin D reseptör (VDR) gen polimorfizmleri. TOD 43. Ulusal Kongre si, 11-15 Kasım 2009, Antalya.
- Nalçacı S, Akkın C, Erakgün T, Afrashi F, Menteş J: Submaküler hemoraji gelişen yaşa bağlı maküla dejeneresansı olgularında intravitreal anti-VEGF ile birlikte SF6 gaz enjeksiyonu, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.
- Menteş J, Ateş Y, Karatepe A, Nalçacı S, Afrashi F, Erakgün T, Akkın C: İdiyopatik maküla deliği olgularında vitreoretinal yüzey özellikleri, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.
- Nalçacı S, Akkın C, Afrashi F, Menteş J, Erakgün T: Peripapiller koroidal neovaskülarizasyonda intravitreal ranibizumab enjeksiyonu sonuçları, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.

Kitapları (7 adet)- MENTEŞ J: Diyabetik Makülopati ve Tedavisi. Diyabetik Retinopati, ed. Özkan Ş, Akar S. İstanbul, 2000.
- MENTEŞ J: Göz Hastalıkları Ders Notları, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 2000.
- MENTEŞ J: Diyabetik Retinopati , Diyabet Tedavisi, ed.Tüzün M. Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yayınları, İzmir, 2003, s.171-177.
- MENTEŞ J.: Arka Uveitli Hastaya Yaklaşım, Uveit El Kitabı, Ed O’dwyer Aydın P., Akduman L., Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara,2007, s 21-24.
- MENTEŞ J: Epiretinal Membran (ERM) ve OKT, Optikal Koherens Tomografi. Ed Özçetin H., Pozitif Matbaacılık AŞ, Ankara, 2007
- MENTEŞ J: Pnömatik Retinopeksi. Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri. Ed Karaçorlu M ve ark. Hayat Tıp Kitapçılık Yayınları, İstanbul 2008.
- MENTEŞ J: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansının Tedavisi, Tıbbi Retina, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:10, Epsilon Reklamcılık Yayıncılık Bilgisayar San. Ve Tic Ltd. Şti.İstanbul, 2009.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2013, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROJESİ 102, 2012-TIP-102 nolu BAP
- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROJESİ 46, BAP 2010 - 046 projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Üyeliği, 1977
- • Türk Tabipler Birliği, 1977
- • European Retina, Macula and Vitreus Society ( Euretina ), 2003
- • European Society of Cataract and Refractive Surgeons , 1991.
- • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TOCD), 2001
Kazandığı Ödüller (9 adet)- 2001, • Photographer Certification (Seven-Field Stereo Retinal Photography), No DIR-149, Nov. ,
- 2001, Imperial Collage of Science, Technology and Medicine, London.
- 1999, Türk Oftalmoloji Derneği Konya – Antalya Şubesi Teşekkür Plaketi
- 1997, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1997, Çukurova Üniv.Tıp Fak. Göz Hast. AD 25. Kuruluş yılı Teşekkür Plaketi
- 1995, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. AD XX. Kuruluş Yılı Teşekkür Plaketi
- 1995, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1993, Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, En iyi sözlü tebliğ ödülü
- 1971, Karşıyaka Kız Lisesi Okul Birinciliği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Yüksek Lisans, 2012, 2012, Dr. Arzu Seyhan Karatepe, İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliği Olgularında Vitreoretinal Yüzey Özellikleri,
- Yüksek Lisans, 2009, Dr. Esin Tunca Kırıkkaya, Diabetik retinopatisi olmayan tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda OCT ile maküler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri
- Yüksek Lisans, 2008, Dr. Berna Yüce, Yaşa bağlı maküla dejeneresansına sekonder koroidal vasküler membranların kombine tedavisi
- Yüksek Lisans, 2005, Dr.Sinan Aydoğan, Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında retinanın floressein anjiografi ile değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2002, Dr. Salih Sertaç Azarsız, Oküler iskemik sendromlu olgularda ve klinik olarak anlamlı karotid arter darlığı bulunan olgularda oküler bulguların değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2002, Dr. Serhad Nalçacı, Yaşa bağlı makula dejeneresanslarında antioksidan indeks tayini
- Yüksek Lisans, 2001, Dr. Gökhan Kerci, Fakoemülsifikasyon ile katarakt ameliyatı sonrası kistoid maküler ödem gelişimi
- Yüksek Lisans, 1995, Dr. Kenan Uğurlu, Argon laser trabeküloplastide beş yıllık sonuçlarımız
- Yüksek Lisans, 1995, Dr. Saeed Mirhosseini, Ekstrakapsüler katarakt operasyonu sonrası erken sutur alımının astigmatizma üzerine etkisi
- Yüksek Lisans, 1988, Dr. Halil Ateş, Afak ve pseudoafak olgularda renk görmenin değerlendirilmesi