Akademik BilgilerŞAFAK DAĞHAN
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: safak.daghan@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu , Türkiye , 1996
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye , 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye , 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu , Türkiye , 2008
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , 2012

Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- İşyeri Hemşiresi/Sağlık Memuru Temel Eğitim Sertifika Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Derslikleri, Eğitimci, 06-09 Şubat 2007, İzmir. ,
- Erasmus programı öğretim elemanı ders verme hareketliliği, 11-15 Mayıs 2009, Belçika (KATO University-Nursing and Midwifery Department).,
- Hemşirelikte Meslek Anıları Yarışması, 12 Mayıs 2014,Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar; E.Ü Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi,(Düzenleme Komitesi ve Değerlendirme Jüri Üyesi). ,
- I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir (Düzenleme Komitesi). ,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kariyer Günleri, 8-9 mayıs 2013, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir (Düzenleme Komitesi). ,
- Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği” çalıştayı, 20 Şubat 2010, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir (Düzenleme Komitesi). ,
- III. Uluslararası -10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir (Düzenleme Komitesi).,
Uzmanlık Alanları- Halk Sağlığı (1011700)
- Hemşirelik (1040101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (33 adet)- Mermer G, Dağhan Ş, Bilge A, Dönmez RÖ, Özsoy S, Günay T (2016). The prevalence of tobacco use among school teachers and the effect of training on tobacco use in Western Turkey, Central European Journal of Public Health, 24(2), 137-143. doi: 10.21101/cejph.a4217 (SCI,SSCI)
- İlhan B, Çal E, Dündar N,Güneri P, Dağhan Ş (2015). Oral health-related quality of life among institutionalized patients after dental rehabilitation, Geriatr Gerontol Int, 15; 1151-1157, doi: 10.1111/ggi.12413 (SCI-Expanded, SSCI)
- Atalay S, Dağhan Ş, Kalkım A (2014). Gebelerin Pasif İçiciliğin Fetüs ve Yeni doğan Sağlığına Etkileri Konusundaki Bilgileri, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(1), 16-24.
- Gülduran E, Ergül Ş, Erkin Ö (2013). Kömür işletmesinde çalışan işçilerin sağlık durumlarını ve sağlığın önemini algılamaları, Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12(4), 383-392.
- Ozbasaran F, Ergul S, Temel B.A, Aslan G.G, Coban A (2011). Turkish nurses’ perceptions of Spirituality and Spiritual Care, Journal of Clinical Nursing, 20(21-22) 3102-3110, doı: 10.1111/j.1365-2702.2011.03778.x. (SCI-Expanded, SSCI)
- Ergul S, Ozeren E (2011). Sun Protection Behavior and Individual Risk Factors of Turkish Primary School Students Associated with Skin Cancer: A Questionnaire-based Study, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12 (3), 765-770 (SCI-Expanded).
- Ergül Ş, Kalkım A (2011). Önemli bir kronik hastalık: çocukluk ve ergenlik döneminde obezite,Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 10(2), 223-230, doi:10.5455/pmb.20110119104521.
- Ergul S, Ardahan M, Temel A.B, Yıldırım B.Ö (2010).Bibliometrics of references of research papers in the decade 1994–2003 in Turkey.International Nursing Review, 57 (1), 49–55. (SCI-Expanded, SSCI)
- Ergül Ş (2010). Hemşirelik eğitiminde maneviyat ve manevi bakım kavramları nerede? ne zaman? nasıl?, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26 (1), 65-75.
- Ergül Ş, Temel A.B (2009). The Effects of a Smoking Cessation Intervention in Military Students in Turkey, International Nursing Review, 56, 102–108.(SCI-Expanded, SSCI)
- Temel A.B., Özsoy S.A, Uysal A, Ergül Ş, Vural B, Yıldırım B (2009). Yaşlılarda sağlık anlayışı, Aile ve Toplum Dergisi, 4 (16), 95-105.
- Ergül Ş, Akar G.C (2008). Reliability and validity of the Geriatric Oral Health Assessment Index in Turkey, Journal of Gerontological Nursing, 34 (9), 33-39. (SCI-Expanded, SSCI)
- Akar G.C, Ergül Ş (2008). The oral hygiene and denture status among residential home residents, Clinical Oral Investigations, 12 (1), 61-65. (SCI-Expanded).
- Temel A.B, Özsoy S, Ergül Ş, Ardahan M, Yılmaz M.Ç,İz F.B, Zincir H, Ay S, Kartal A (2008). Adölesan-ebeveyn etkileşim özellikleri ve algılanan aile desteği arasındaki ilişki, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (2), 27-39.
- Uysal A, Ergül Ş, Ardahan M (2008) Okul öncesi çocuklarda yaralanma riski, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (3), 105-114.
- Öztürk S, Temel A.B, Ergül Ş (2008). Kadınların ve erkeklerin menopoza ilişkin görüşleri, Aile ve Toplum Dergisi, 4 (14), 61-72.
- Uysal A, Eroğlu E, Koçer A, Ergül Ş (2007). İlköğretim okullarının okul ve çevre sağlığı standartları yönünden değerlendirilmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 16 (11), 169-175.
- Ergül Ş, Temel A.B (2007). “Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği”nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 23 (1), 75-87.
- Ergül Ş, Temel A.B (2006). Hava Teknik Okullar Komutanlığı öğrencilerinde sigara içme davranışını tetikleyici nedenler, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 41-54.
- Ergül Ş, Temel A.B (2006). Premenapozal dönemde değişen gereksinimler ve kontrasepsiyon, Aile ve Toplum Dergisi, 3 (10),55-61.
- Akcan F, Özsoy S.A, Ergül Ş (2006). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin danışmanlık becerilerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (4), 10-21.
- Uysal A, Ardahan M, Ergül Ş (2006) Evde yaşayan yaşlılarda düşme risklerinin belirlenmesi, Türk Geriatri Dergisi, Turkish Journal of Geriatrics, 9 (2), 75-80.
- Ergül Ş (2005). Yoksulluk sağlık ilişkisi ve hemşirelik yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (2), 95-104.
- Ergül Ş (2005). Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21 (1), 157-166.
- Ergül Ş (2005). Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21 (1), 157-166.
- Ergül Ş, Bayık A (2004). Hemşirelik ve manevi bakım, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (1), 38-46.
- Uysal A, Özsoy S.A, Ergül Ş (2004). Öğrencilerin cilt kanseri risklerinin ve güneş ışınlarından korunmaya yönelik uygulamalarının değerlendirilmesi, Ege Tıp Dergisi, 43 (2), 95-99.
- Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M(2004). Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolü ve etkili danışmanlık özellikleri konulu videolu eğitim modülünün etkililiğinin saptanması, Sağlık ve Toplum, 14 (1), 88-94.
- Özsoy S.A, Bayık A, Uysal A, Ergül Ş, Özer M (2003). Sağlık çalışanlarının “Sağlık hizmetlerinde ekip kavramına” ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Sağlık ve Toplum, 13 (4), 24-31.
- Bayık A, Erefe İ, Özsoy S.A, Uysal A, Özer M, Ergül Ş (2002). Kadın mesleği olarak hemşireliğin son yüzyıldaki gelişimi. Hemşirelik Forumu, 5 (6), 16-25.
- Bayık A., Özgür G, Özsoy S.A., Erefe İ., Uysal A., Özer M., Ergül Ş., Dülgerler Ş. (2002) Huzurevinde yaşayan yaşlıların fiziksel sağlık sorunları ve hastalıklarına yönelik ilaç kullanma davranışları, Türk Geriatri Dergisi, Turkish Journal of Geriatrics, 5 (2), 68-74.
- Özsoy S.A, Ergül Ş, Bayık A (2001). Bir yüksekokul çalışanlarının kuruma bağlılık durumlarının incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 17 (1-3), 1-16.
- Özsoy S.A, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M, Özsoy Ö (2000) Hemşirelik eğitiminin etkililiğinin ölçülmesinde başarım göstergelerinin önemi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16 (2-3), 75-92.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)- Kal İ.B, Cal E, Dundar N, Guneri P, Ergul S (2010). Oral helath-related quality of life among institutionalized patients after dental rehabilitation, International Association for Dental Research (IADR), 14-17 July 2010, Barcelona, Spain, 64 (Oral prezentation).
- Özsoy S.A, Uysal A, Ergül Ş (2009). Determination of Ege University School of Nursing graduate profile, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece, 33 (Oral prezentation).
- Ergül Ş, Temel B.A, Erkin Ö (2009). University students’ perceptions of nursing profession in Turkey, 1st International Congress on Nursing Education, Resaearch&Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece, 46 (Poster prezentation).
- Özbaşaran F, Ergül Ş, Temel B.A, Aslan G.G, Çoban A(2009). Turkish nurses’ perceptions of Spirituality and Spiritual Care, 1st International Congress on Nursing Education, Resaearch&Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece, 18 (Oral prezentation).
- Ergül Ş, Dur S. (2009). Oral Health Status And Oral Health-Related Quality of Life (OHRQOL ) in Turkish Elderly People, 1st International Congress on Nursing Education, Resaearch&Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece, 18 (Oral prezentation).
- Ergül Ş, Kalkım A. (2009). A major chronic disease:Obesity in childhood and adolescence, 12.World Congress on Public Health, 27 Nisan-1 Mayıs, İstanbul, 110 (Oral prezentation).
- Polat H, Engin E, Ergül Ş, Gümüş A.B (2008). Investigation of empathic tendency perceptions according to spiritual dimentions of Turkish nursing students, XIV. World Congress of Psychiatry, 20-25 September 2008, Prague, Czech Republic, 1339. (Poster prezentation).
- Özkan L, Engin E, Ergül Ş, Gümüş A.B (2008). Investigation of education and effective factors on education about child abuse and neglect toward mothers, XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 September 2008, Prague, Czech Republic, 939. (Poster prezentation).
- Ardahan M, Ergül Ş (2008). Türk basınında beslenme ve kanser ilişkisini ele alan haberlerin analizi, Uluslararası Gıda Beslenme Ve Kanser Sempozyumu, 17-19 Nisan, İzmir, 23-24 (Poster prezentation).
- Ergül Ş, Bayık A (2005). Maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, İzmir, 35.(Oral prezentation).
- Bayık A, Ergül Ş, Ardahan M, Yıldırım B (2005). Türkiye’de 1994- 2003 yılları arasında hemşirelik dergilerinde yayınlanan makale kaynakçalarının bibliyometrik değerlendirmesi. 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül İzmir,30.(Oral prezentation).
- Ergül Ş, Bayık A (2005). Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışını Tetikleyici Nedenler, II.Ulusal/Uluslararası T.S.K Hemşirelik Kongresi, 25-27 Mayıs 2005, İstanbul, (Poster prezentation).
- Uysal A , Özsoy S, Ergül Ş (2003). Evaluating the skin cancer risks and sun-protection practices of students, The First Regional Meeting of The Asian Pasific Organisation for Cancer Prevention (APOCP). 14-16 October, İzmir, 23-24. (Oral prezentation).
- Bayık A, Ergül Ş (2003). Premenapozal dönemde değişen gereksinimler ve kontrasepsiyon, 3rd Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 172. (Oral prezentation).
- Uysal A, Ergül Ş (2003). İhmal edilen bir konu: Adölesan cinselliği, 3rd Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, Ankara, 214. (Poster prezentation).
- Ergül Ş , Bayık A (2002). Determining the expectations of community related to public health nursing services, Second International Healthcare Conference, 15-17 Temmuz, Ankara, 89-95.(Tam metin) (Oral prezentation).
- Özsoy S.A, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M, Özsoy Ö (2001). The importance of performance indicators within the measurement of effectiveness of nursing education. 1st International & 5th National Nursing Education Congress, 19-22 Eylül 2001, Nevşehir, 429-432. (Poster prezentation).
- Özsoy S.A, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M (2000). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde ekip kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım, Antalya, 159-160. (Poster prezentation).
- Bayık A, Özgür G, Özsoy S.A, Erefe İ, Uysal A, Özer M, Ergül Ş, Dülgerler Ş (2000). Physical and psycosocial health problems of elderly residents living in nursing home. International Public Health Congress “Health 21 in Action”, 8-12 October, İstanbul, 148. (Oral prezentation).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Dağhan Ş, Tunçdemir A, Temel A.B. (2014). Hemşirelikte Öğrenci Derneklerinin Tarihsel Süreci, Uluslararası katılımlı I.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran, İzmir, (Poster sunum).
- Cuci M, Mengüllüoğlu H, Ergül Ş (2013). Bir hemşirelik fakültesinde eğitim gören 4.sınıf öğrencilerinin bağışıklama konusundaki bilgi düzeyleri, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya, (Poster sunum).
- Erşah E, Ergül Ş, Kalkım A (2010). Gemlik Lisesindeki öğrencilerin sigara içme davranışına ilişkin tutumları ve risk algıları, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, 234 (Poster sunum).
- Tüfekçi Y, Ergül Ş, Kalkım A (2010).Bir Petrokimya işletmesinde çalışan işçilerin sağlığı önemseme ve sağlığı algılama durumları, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir,93-94 (Poster sunum).
- Ergül Ş, Uysal A, Kalkım A, Yıldırım J.G (2010) Web of Science (ISI) kapsamındaki dergilerde geriatri alanında yapılmış Türkiye adresli yayınların analizi (1980-2009), Türk Geriatri 2010 Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir, Turkish Journal of Geriatrics (Türk Geriatri 2010 Kongresi-Özel Sayı), 13-Suppl.1, 13.(Sözel sunum)
- Temel A.B., Alazoğlu C, Ergül Ş (2009).Diyabetli hastalarda hastalığı algılamada kültürel özellikler, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan, Çanakkale, 133.(Poster sunum).
- Dur Ş, Bozdemir Z.G, Ergül Ş, Temel A.B(2008). Hemşire öğrencilerin bireysel ve mesleki gelişimleri için kullandıkları bilgi kaynakları, 7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Haziran, İstanbul, 14. (Poster sunum).
- Eroğlu E, Uysal A, Koçer A, Ergül Ş (2007). İzmir ili Bornova ilçesindeki devlet gündüzlü ilköğretim okullarının okul çevre sağlığı standartları yönünden incelenmesi, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim, Denizli, 235.(Poster sunum).
- Bayık A, Özsoy A.S, Uysal A, Ergül Ş, Vural B, Yıldırım B (2004). Yaşlılarda sağlık anlayışının değerlendirilmesi, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3-6 Kasım, Ankara, 166. (Sözel sunum).
- Uysal A, Ardahan M, Ergül Ş (2004). Ev ortamında yaşayan yaşlılarda düşme risklerinin belirlenmesi. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3-6 Kasım, Ankara, 162. (Sözel sunum).
- Uysal A, Ergül Ş, Ardahan M (2004). Okul öncesi çocuklarda yaralanma risklerinin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3-6 Kasım 2004, Ankara. 148. (Sözel sunum).
- Özgür G, Gürkan A, Dülgerler Ş, Ergül Ş.(2003). Huzurevinde yaşayan yaşlıların kognitif yetilerinin değerlendirilmesi, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan, Denizli, 340-347 (Tam metin). (Poster sunum).
- Özgür G, Karaaslan A, Bayık A, Ergül Ş (2003). Huzurevinde yaşayan yaşlıların bireysel gereksinimlerinin değerlendirilmesi, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan, Denizli, 348-360 (Tam metin).
- Bayık A, Erefe İ, Özgür G, Özsoy S.A, Uysal A, Dülgerler Ş, Ergül Ş, Özer M (2001). Huzurevinde yaşayan yaşlılarda depresyonun incelenmesi. I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim, Ankara, 132-140 (Tam metin). (Sözel sunum).
- Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M (2001). Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolü ve etkili danışmanlık özellikleri konulu videolu film modülünün etkinliğinin saptanması. I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart, Ankara, 263. (Poster sunum).
- Bayık A, Erefe İ, Özsoy A.S, Uysal A, Özer M, Ergül Ş (2000). Kadın mesleği olarak hemşireliğin Türkiye’de son yüzyıldaki gelişimi. Türkiye’de Kadının Yüzyılı Toplantısı, 12-14 Nisan, İstanbul. (Sözel sunum).
- Ergül Ş (1999). Kadınların aile planlaması ile ilgili bilgi düzeylerinin incelenmesi, I.Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 4-17 Nisan, Ankara, 2. (Poster sunum).

Kitapları (1 adet)- Bayık A, Erefe İ, Özgür G, Özsoy S, Uysal A, Özer M, Ergül Ş (2003). Sağlıklı Yaşlanma, Bölüm 6: Solunum Sistemi Sorunları ile Baş etme, Ege Üniversitesi Basımevi, 2003-İzmir, sayfa:53-54. Bayık A, Erefe İ, Özgür G, Özsoy S, Uysal A, Özer M, Ergül Ş (2003). Sağlıklı Yaşlanma, Bölüm 10: Doğru İlaç Kullanma, Ege Üniversitesi Basımevi, 2003-İzmir, sayfa:81-85.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- BAP, Proje No: 2013/HYO/008, Öğretmenlerde Tütün Kullanma Sıklığı ve Tütün Kullanımına İlişkin Verilen Eğitimin Etkinliği, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2013/HYO/008 2013 (Proje Yürütücüsü-Devam ediyor)
- International Federation of University Women (IFUW) Bina-Roy Partners in Development (BINA-ROY), “Bornova Halk Eğitimi Merkezi Kadın Öğretmenlerine Yönelik Meme Ve Rahim Ağzı Kanserinden Korunma Eğitim Projesi 2009-2010”, Proje Ortakları:, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi, T.C.Bornova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği A.D, Meme Kanseri İle Savaşım Derneği, International Federation of University Women (IFUW) Bina-Roy Partners in Development (BINA-ROY), (Eğitimci-Proje Yürütücüsü)
- BAP, Proje No: 2005/HYO/001 , Sigara İçme Alışkanlığı Olan Adölesanlarda Karşıt Olumlu Davranış Geliştirmeye Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/001 (Proje Yürütücüsü).
- BAP, Proje No: 2005/HYO/005, "Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezun Profilinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/005, (Proje Yürütücüsü)
- BAP, Proje No: 2004/HYO/008, "Ailelerin Fonksiyonel Etkililiğinde Davranışsal Stratejileri Değerlendirme”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2004/HYO/008 (Proje Yürütücüsü )
- BAP, Proje No:2000/HYO/001 (Proje Yürütücüsü)., Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No:2000/HYO/001 (Proje Yürütücüsü).
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (HEMARGE)
- Türk Hemşireler Derneği üyeliği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2010, Kal I.B, Cal E, Dundar N, Guneri P, Ergul S (2010). Oral helath-related quality of life among institutionalized patients after dental rehabilitation, International Association for Dental Research (IADR),Barcelona, Spain, Sözel Sunum Birincilik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2015, Kadınlara yönelik teori temelli osteoporozu önleme eğitim ve danışmanlık programının etkinliğinin değerlendirilmesi, (Yürüten:Aslı Kalkım), Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı....
- Yüksek Lisans, 2014, Ergen kızlarda osteoporoza ilişkin sağlık inancı, bilgi düzeyi ve risk faktörleri, (Yürüten:İpek Kavadar), Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı. 2014.