Akademik BilgilerECE EDEN
PROFESÖR
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
Pedodonti Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: eceeden@yahoo.com
- Telefon: 232 388 64 31, Pedodonti ABD
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD, Türkiye, 2000
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD, Türkiye, 2006

Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2015
- TDB Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu Üyeliği, 2000-2002
Uzmanlık Alanları- Pedodonti (1020600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Kuter B, Eden E, Yildiz H.,The effect of heat on the mechanical properties of glass ionomer cements.Eur J Paediatr Dent. 2013 Jun;14(2):90-4
- Yetkiner E, Ozcan M, Wegehaupt FJ, Wiegand A, Eden E, Attin T., Effect of a Low-viscosity Adhesive Resin on the Adhesion of Metal Brackets to Enamel Etched with Hydrochloric or Phosphoric Acid Combined with Conventional Adhesives. J Adhes Dent. 2013 Apr 16. doi: 10.3290/j.jad.a29607.
- Aykut-Yetkiner A, Eden E, Ertuğrul F, Ergin E, Ateş M,Antibacterial efficacy of prophylactic ozone treatment on patients with fixed orthodontic appliances. Acta Odontol Scand. 2013 Apr 16
- Frencken JE, Peters MC, Manton DJ, Leal SC, Gordan VV, Eden E., Minimal intervention dentistry for managing dental caries - a review: report of a FDI task group., Int Dent J. 2012 Oct;62(5):223-43. doi: 10.1111/idj.12007.
- Pamir T, Eden E, Sebahtin Ahmed S.Shear bond strength of restorations applied to un-complicated crown fractures: an in vitro study. Dent Traumatol. 2012 Apr;28(2):153-7. doi: 10.1111/j.1600-9657.2011.01063.x. Epub 2011 Nov 3
- Topaloglu-Ak A, Ertugrul F, Eden E, Ates M, Bulut H., Effect of orthodontic appliances on oral microbiota--6 month follow-up. J Clin Pediatr Dent. 2011 Summer;35(4):433-6
- Ozdemir Y, Akin A, Eden E.Management of multiple sequelaes in permanent dentition: 3 years follow-up. Dent Traumatol. 2011 Feb;27(1):67-70. doi: 10.1111/j.1600-9657.2010.00954.x.
- Topaloglu-Ak A, Eden E, Frencken JE., Managing dental caries in children in Turkey--a discussion paper. BMC Oral Health. 2009 Nov 25;9:32. doi: 10.1186/1472-6831-9-32
- Eden E, Topaloglu-Ak A, Cuijpers V, Frencken JE., Micro-CT for measuring marginal leakage of Class II resin composite restorations in primary molars prepared in vivo. Am J Dent. 2008 Dec;21(6):393-7. Erratum in: Am J Dent.2009 Feb;22(1):64
- Topaloglu-Ak A, Eden E, Frencken JE, Oncag O.Two years survival rate of class II composite resin restorations prepared by ART with and without a chemomechanical caries removal gel in primary molars. Clin Oral Investig. 2009 Sep;13(3):325-32. doi: 10.1007/s00784-008-0241-5. Epub 2008 Dec 20
- 2009, Topaloğlu Ak A, Eden E, Ertuğrul F, Sütekin E.Supernumerary primary tooth with facial and palatal talon cusps: a case report. J Dent Child (Chic). 2008 Sep-Dec;75(3):309-12
- Ertugrul F, Eden E, Ilgenli T.Multidiciplinary treatment of complicated subgingivally fractured permanent central incisors: two case reports. Dent Traumatol. 2008 Dec;24(6):e61-6. doi: 10.1111/j.1600-9657.2008.00709.x.
- Ersin NK, Eden E, Eronat N, Totu FI, Ates M.Effectiveness of 2-year application of school-based chlorhexidine varnish, sodium fluoride gel, and dental health education programs in high-risk adolescents. Quintessence Int. 2008 Feb;39(2):e45-51
- Ak AT, Eden E, Tasdemir OO.Treatment of sequelae in permanent dentition after severe trauma in primary dentition. Dent Traumatol. 2008 Oct;24(5):e31-3. doi: 10.1111/j.1600-9657.2008.00621.x. Epub 2008 Jun 28
- Topaloglu-Ak A, Eden E, Frencken JE. Perceived dental anxiety among schoolchildren treated through three caries removal approaches. J Appl Oral Sci. 2007 Jun;15(3):235-40
- Eden E, Yanar SC, Sönmez S.Reattachment of subgingivally fractured central incisor with an open apex. Dent Traumatol. 2007 Jun;23(3):184-9
- Eden E, Topaloglu-Ak A, Frencken JE, Van’t Hof M, Survival of self-etch adhesive Class II composite restorations using ART and conventional cavity preparations in primary molars. Am J Dent. 2006 Dec:19(6):359-63.
- Ugur ZA, Eden E, Türksoyer M, Çiçeklioğlu M, Evaluation of a dental health education program for midwives, J Public Health Dent, 63(4): 255-57, 2003
- Koparal E, Koca H, Şen BH, Dens invaginatus in a primary molar: Report of case, ASDC J Dent Child, 69(1): 49-53, Jan Apr 2002.
- Akdeniz BG, Koparal E, Şen BH, Ateş M, Denizci AA, Prevalance of Candida Albicans in oral cavities and root canals of children, ASDC J Dent Child. 69(3):289-92, 235 Sep-Dec 2002
- Koparal E, Akdeniz BG, Quantification of lamina dura and dentin density in children, ASDC J Dent Child, 68(5-6):335-338, Sept.Dec. 2001.
- Koparal E, Eronat C, Eronat N, In vivo assessment of dental plaque pH changes in children after ingestion of snack foods, ASDC J Dent Child, 65(6): 478-483, Nov-Dec 1998.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- Eden E, Önçağ Ö, Active Classroom Teaching (ACT) for healthy teeth, Balk J Stamatol, 11:53-57 (2007).
- Ersin NK, Totu İF, Eden E, Eronat N, Köse T, Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ilöğretim okulu çocuklarında çürük dağılımı, TDB Dişhekimi Bilimsel Der, 13:2-5, Kasım 2005
-  Eden E, Ak AT, Atravmatik Restoratif Tedavi, TDB Dişhekimi Bilimsel Der, 13:13-18, Kasım 2005
- Eden E, Kuter B, Yeni bir çürük sıklığı değerlendirme yöntemi: SiC İndeks, TDB Dişhekimi Bilimsel Der, Ek-:3-4, Ocak-Şubat 2004
- Eden E, Candan Ü, Dişhekimleri arasında fissür örtücünün kullnım sıklığı: anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Ankara Üni. Dişhek. Fak. Dergisi, 2004
- Koparal, E., Ertuğrul, F., Eronat, N., “Investigation of dental health education on school-children with special reference to socioeconomic status,” Balk J Stomatol, 7(2), 121-125 (2003).
- Eden E, Elbek Ç, Sabah E, İçöz Ö, Coşkun S, Supernumerary teeth: Review of the literature and survey of 50 cases, Balkan J Stomatol, 7(3):180-183, 2003.
- Koparal E, Alpöz AR, Sabah E, Root canal canal treatment criteria for primary teeth, Balkan J Stomatol, 5:224-227, 2001
- 2001, Koparal E, Akdeniz BG, Şen BH, Kanal dolgu patlarının kimyasal ve fiziksel özellikleri, E.Ü Dişhek Fak Der, 21(Ek sayı):206-211, 2000
- Cura C, Koparal E, Çocukluk ve gençlik dönemindeki hipodonti ve hipoplazi olgularına protetik yaklaşımlar, E.Ü Dişhek Fak Der, 22(1):85-89, Ocak-Haziran 2001.
- Koparal, E., Ertuğrul, F., Sabah, E., “Effect of chewing gum on plaque acidogenicity,” J Clin Pediatr Dent, 24(2), 129-132 (2000).
- Koparal, E. Ertuğrul, F., Öztekin, K., “Fluoride levels in breast milk and infant foods,” J Clin Pediatr Dent, 24(4), 299-302 (2000).
- Koparal E, Eronat N, Caries prevalence in 9 year old school children 2 year follow up study, J Marmara University Dent Fac, 4(1): 2-6, 2000
- Eronat, N., Uğur, Z., Ertuğrul, F., Koparal, E., “Dental status in 6-7 and 11-12 year old Turkish school children in İzmir”, Journal of Marmara University Dental Faculty, 4(2), 102-106 (2000).
- Eronat N, Koparal E, Ertuğrul F, Etkili bir ağız-diş sağlığı eğitimi nasıl olmalı? Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2(4), 38-45, 2000
- Koparal E, Önçağ Ö, Seçkin T, Çift taraflı mezyodens –Olgu sunumu, E.Ü Dişhek Fak Der, 21(Ek sayı):275-278, 2000
- Önçağ Ö, Koparal E, Şen BH, Osteogenesis imperfektalı bir olguda dişlerin taramalı elektron mikroskopta (SEM) değerlendirilmesi, E.Ü Dişhek Fak Der, 21(3-4):171-175, 2000.
- Koparal E, Tütüncü R, Investigation of plaque formation by scanning electron microscopy, Tur J Med Sci, 30: 119-124, 2000
- Akdeniz G, Koparal E, İçöz Ö, İdiopatik gingival fibromatozis: Olgu Sunumu, İzmir Dişhek. Odası Dergisi, 2(1): 5-7, 2000
- Koparal E, İlgenli T, Reattachment of a subgingivally fractured central incisor tooth fragment: report of a case, J Clin Pediatr Dent, 23(2):113-116, 1999
- Ertuğrul F, Koparal, E, “İzmir ilinde içme sularının flor düzeyleri ve ağız-diş sağlığı yönünden önemi”, Ege Pediatri Bülteni, 6(1), 1-5 (1999)
- Koparal E, Eronat C, Yiyecek ve içeceklerin karyojenik potansiyelleri, A.Ü Dişhek Fak Der, 26(2):193-200, 1999
- Koparal, E., Ertuğrul, F., İçöz, Ö., “Ağız-diş sağlığı eğitiminin çocukların dişhekimi hakkındaki görüşlerine etkisi: ‘Hayvanlar Alemi Testi’ ile değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 26(2), 149-157 (1999).
- Eronat N, Koparal E, Ertuğrul F, Çocuklar ve aileler için hazırlanan ağız-diş sağlığı eğitim programlarının değerlendirilmesi, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 20(3-4): 157-163, Temmuz-Ekim 1999
- Alpöz AR, Koparal E, Kuron şekil anomalisi ve taurodontism: Olgu Raporu, A.Ü Diş Hek Fak Der,25(3):307-311,1998
- Koparal E, Elbek Ç, Koruyucu dişhekimliğinde klorheksidin ve diğer ajanlarla kombine kullanımı, Hacettepe Ün. Dişhekimliği Fakültesi Der, 22(3-4):13-18, 1998.
- Koparal E, Eronat C, Diş plağında pH ölçüm yöntemleri, İÜ Diş Hek Fak Der, 31: 194-198, 1997.
- Koparal E, Süt dişlerinde endodontik tedaviler, İzmir Dişhek Odası Der, 9(1):23-25, 1997
- Eronat N, Koparal E, Dental caries prevalance, dietary habits,tooth-brushing, and mother’s education in 500 urban Turkish children, J Marmara University Dent Fac, 2(4): 599-604, Sep 1997
- Eronat N, Eden E, A comparative study of some influencing factors of rampant or nursing caries in preschool children, J Clin Pediatr Dent, 16(4): 275-279, 1992
- Sabah E, Eden E, Ünal T, Odontodysplasia: Report of a case, J Clin Pediatr Dent, 16(2): 115-118, 1992

Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2001, TDB 1. Ağız ve Diş Sağlığı Teşvik Ödülü
- 2001, IAPD Bright Smiles Bright Futures Certificate of Recognition
- 1999, IAPD Bright Smiles Bright Futures Certificate of Recognition