Akademik BilgilerHALUK SOYUER
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: haluk.soyuer@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.311 28 20
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme B., Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi S.B.E. İşletme A.B.D., Türkiye, 1988
- Doktora: Gazi Üniversitesi S.B.E. İşletme A.B.D., Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme B., Türkiye, 1996
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme B., Türkiye, 2001
- Profesörlük: Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanlığı, 2010-2013
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı, 2010-
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Etik Kurul Üyeliği, 2009-
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2009-2012
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme B. Sayısal Yöntemler Anabilim Dali Başkanı, 2002-2010
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2002-2009
- Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2000-2001
Uzmanlık Alanları- Üretim Yönetimi (2150201)
- Sistem Analizi (2150502)
- Üretim Planlama ve Stok Kontrol (6050103)
- Yöneylem Araştırması (6050200)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
- Üretim Planlaması ve Kontrolü (6250206)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Çiçekli, U.G., Kocamaz, M., Soyuer, H., (2012) “Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi ve Takım Performansı Üzerine Etkisi”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, Vol.3 No.2, 38-58.
- Soyuer Haluk, Yiğit Kazançoğlu, Murat Kocamaz, Scheduling Jobs Through Multiple Parallel Channels by an Expert System, Production Planning and Control, Volume:18, Number:1, January 2007.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Soyuer, H. , B.Aracıoğlu, , “Üretim Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Ve Kullanılan Nicel Yöntemlere Etkileri” 'Sıtkı Gözlü'ye Armağan' Kitabı, İstanbul, 2007.
- Soyuer H., 'Tam Zamanında Üretim Sistemleri’nin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanma Koşulları”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Eylül 1999, s:139-150.
- Soyuer H. ve E. Ada, 'Yönetim Bilgi Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak Üretim Bilgi Sistemi ve Bilgisayara Dayalı Üretim Yönetimi', Akademik Yorum, Cilt:1, Sayı:1, Ekim 1999, s:43-51.
- Soyuer H. ve E. Ada, 'Hücresel İmalat Sistemlerinin Tasarımında Grup Analizi Yaklaşımı ve Bilgisayar Uygulaması', Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, 1996/1, s:131-142.
- Soyuer H., 'Klasik Ekonomik Parti Büyüklüğü Yaklaşımı ve Hücresel İmalat Sistemlerinde Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesi Problemi', Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:11, Yıl:1995, Sayı:1-2, s: 267-280.
- Soyuer H. ve E. Ada, 'Üretim Süreçlerinde Denetim Sisteminin Tasarımı: Yeniden Yapılanma İhtiyacı', Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:11, Yıl:1995, Sayı:1-2, s:3-12.
- Soyuer Haluk, Sevinç Üreten, Mesiha Saat, 'Kapasite Sorunu ve Türk Çimento Sektöründe Kapasite Durumunun Analizi', Gazi Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6, Yıl:1990, Sayı:2, s:88-95.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 0, • SOYUER Haluk, "Proje Yönetiminin Esasları", Türkiye Gübre Sanayi Dergisi, Temmuz 1991, Yıl:5, Sayı:16, s:9-12.
- 0, • SOYUER Haluk, "Bir Seferlik Büyük Ölçekli Projeler", Türkiye Gübre Sanayi Dergisi, Ekim 1991, Yıl:5, Sayı:17, s:27-29.
- 0, • SOYUER Haluk, "Sermaye Piyasaları ve Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi", Türkiye Gübre Sanayi Dergisi, Nisan 1992, Yıl:6, Sayı:19, s:25-28.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Çiçekli, U.G., M. Kocamaz ve H. Soyuer, “A New Model for Defining The Player Performance In Soccer”, I. Internaional Congress On Sports Economics And Management, Izmir, October 12-15 2011.
- Çiçekli, U.G., M. Kocamaz ve H. Soyuer, “A New Model for Defining The Player Performance In Soccer”, I. Internaional Congress On Sports Economics And Management, Izmir, October 12-15 2011.
- KOCAMAZ Murat, Ural Gökay Çiçekli, Haluk Soyuer, "A Developed Encoding Method for Parallel Machine Scheduling with Permutation Genetic Algorithm", European and Mediterranean Conference on Information Systems EMCIS 2009, Crowne Plaza Hotel, Izmir, Brunel University a
- SOYUER, Haluk, Murat KOCAMAZ, "Specialist Assignment in a Hospital: A Group Decision Support Model", Dokuz Eylül University, 11th International Symposium on Quality Function Deployment, Aydın, September 2005.
- 2005, SOYUER, Haluk, Jülide Kesken ve Aydın Koçak, "Analytic Hierarchy Process For Comperative Decision Making in Strategic Management: Experiment of a New Tool in Turkish PVC Industry, International Strategic Management Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çana
- SOYUER, Haluk, Aydın KOÇAK ve Murat KOCAMAZ, "The Strategic Decision Process of The Information Systems Selection in The Companies and Decision Support Model Suggestion", Çanakkale University, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 2005.
- SOYUER Haluk, Murat KOCAMAZ, "Route Planning For Success In Logistics", International Logistics Congress 2004 Proceedings, December 2-3 2004, Izmir, Turkey.
- SOYUER Haluk, Yiğit KAZANÇOĞLU, Murat KOCAMAZ, "Scheduling Jobs Through Multiple Parallel Channels by an Expert System" IMS’2004: 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, 6 – 8 September 2004

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- Ventura, K., İ. Kazançoğlu ve H. Soyuer, “Endüstriyel İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Uygulaması”, XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
- Koçak, A., M. Esmeray, İ. Kabasakal ve H. Soyuer, “Üretim Yönetiminde Değişen Akademik Eğilimler Üzerine Bir Araştırma” XXIV. Üretim Araştırmaları Sempozyum Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, İstanbul.
- Koçak, A., U.G. Çiçekli, K. Sözen ve H. Soyuer, “Bilgi Sistem ve Teknolojilerinin Dünya Klasında Üretim Anlayışına Etkisi”, 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 23-24 Haziran 2011.
- Fatma Demircan, Burcu Aracıoğlu, Haluk Soyuer (2010), ' Tedarikçi Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama', 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16 Eylül – 18 Eylül 2010, Girne.
- Çiçekli, U. Gökay, Fatma Demircan, Burcu Aracıoğlu, Haluk Soyuer (2010), 'Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Bir Model Önerisi', Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, 30 Haziran – 2 Temmuz 2010, İstanbul
- Atan, M., Soyuer, H., Kocamaz, M., Altın, K., "İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Kapsamında Stratejik İnsan Kaynakları Seçimi: Bir Model Önerisi", 9. Ekonomi ve İstatistik Sempozyumu, Aydın, (2008).
- Soyuer, H., B. Aracıoğlu ve M. Kocamaz "Kitlesel Kişiselleştirmeye Dayalı Üretim Sistemlerinde Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi", VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, (2006).
- Soyuer, H. ve K. Ventura, "KOBİ’lerin E-İş Uygulamaları: Türk-Avrupa Birliği KOBİ’lerinin Karşılaştırılması", 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Aralık 2005, s:19-27.
- Soyuer, H., "Kitlesel Kişiye Özel Üretimde Modüler Üretim Anlayışı", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 25-27.Kasım.2005, s:177-180.
- SOYUER Haluk, "Aile İşletmelerinde Bilgiye Dayalı Stratejik Kaynak Planlaması", 1. Aile İşletmeleri Kongresi Bildiriler, 17 – 18 Nisan 2004, İstanbul.
- SOYUER Haluk, Murat KOCAMAZ, "Kesikli Üretim Yapan İşletmelerde Hücresel İmalat Sistemi ve Tesis İçi Yerleşim Uygulaması", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler, 15 – 18 Haziran 2004, Adana.
- SOYUER Haluk, Yiğit KAZANÇOĞLU, Murat KOCAMAZ, "Emek Yoğun Üretim İşletmelerinde Stratejik Rekabet Aracı Olarak Sımo Analizi", Ergonomi Kongresi, 7 – 9 Ekim 2004, Bursa
- SOYUER Haluk, Burcu ARACIOĞLU, "İşletmelerde E-İş Uygulamaları Kapsamında Kitlesel Kişiye Özel Üretim Sistemi", Bilgitek MIS-2004, 7 – 9 Ekim 2004, Denizli.
- SOYUER Haluk, Keti VENTURA, "Bütünleşik Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim Pazarlama Arayüzü", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler, 25 -26 Kasım 2004, Eskişehir.
- SOYUER Haluk, "İşletmelerde Üretim Ve Pazarlama Fonksiyonlarının Entegrasyonu: Bilgi Temeline Dayalı Sistem Bütünlüğü" III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, 19-20.Nisan.2003, İstanbul.
- SOYUER Haluk, Murat KOCAMAZ, "İşletmelerde Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme ve Seçme Süreci", II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler, s: 673-684, 17-18.Mayıs.2003, Derbent, İzmit.
- SOYUER Haluk, Keti VENTURA, "Elektronik Ticaret Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Ticarette Elektronik Veri Değişimi Uygulamaları", Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler, s: 136-139, 6-8.Mayıs.2002, Pamukkale, Denizli.
- SOYUER Haluk, Deniz GÜRSOY ODGERS, "Turizm Endüstrisinde Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemi Uygulamaları", Turizmde Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler, s:171-191, 9-11.Kasım.2001, Nevşehir.
- SOYUER Haluk, 'İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yönetimi Problemi: Görev ve Sorumlulukların Dağıtımında Bir Yaklaşım', 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler, s: 437, 12-14 Kasım 1998, Antalya.
- SOYUER Haluk, Nafiz KURT, 'İmalat Kaynakları Planlama (MRPII) Sistemlerinin Seçimine İlişkin Karar Sürecinin Aşamaları ve FMC-NUROL Firmasındaki Uygulama', 3. Verimlilik Kongresi, MPM Yayın No:599, s:573-589, 14-16 Mayıs 1997 Ankara.
- SOYUER Haluk, 'Tam Zamanında Üretim Sistemleri (JIT) ve İmalat Kaynakları Planlama Sisteminin (MRPII) Bütünleştirilmesi Sürecinde Grup Teknolojisi (GT) Kavramları Nasıl Uygulanabilir', Ed. G. GENÇYILMAZ, A. TORAMAN, Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, s:204-207, 30-31 Ekim 1997, İstanbul

Kitapları (2 adet)- SOYUER Haluk, Üretim Sistemlerinde Etkin Malzeme Akış Yönetimi: MRP II ve KANBAN Sistemlerinin Entegrasyonu, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, İzmir, 2005.
- SOYUER Haluk, İşletmelerde Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim/İşlemler Yönetiminde Bilgisayara Dayalı Sistemler, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, İzmir, 2000

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (31 adet)- 2012, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Fakültede Kullanılan Teknoloji Alt Yapısının Geliştirilmesinin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Düzeylerine Etkileri” Ege Üniversitesi, İzmir.
- İZKA 2012 -DFD01-0049, 2012., Soyuer, Haluk, Aracıoğlu, Burcu, Çalışkan Elif, Çiçekli Ural Gökay ve Gülçin Gürel, İzmir Kalkınma Ajansı, “İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalının Oluşturulması ve Yönetimi Projesi”, 2011 – 2012, İzmir.
- İzmir Atatürk Organize Sanayi ve Ege Üniversitesi, • “Endüstriyel Kümelenme Projesi “Makina, Metal, Döküm Kümelenme Projesi ”İzmir Atatürk Organize Sanayi ve Ege Üniversitesi, 2010-2011, İzmir.
- 2011, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Fakülte İntranet Alt Yapısının Geliştirilmesi” Ege Üniversitesi, Devam Eden Proje, İzmir.
- İzmir Büyükşehir belediyesi, • “İzmir Kıyı Alan Çalışması”, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2011.
- Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Yarım Adası Stratejik Plan Çalışması”, Marmaris Ticaret Odası, 2011
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐:Ge Ve Teknoloji Günleri, “Tedarikçi Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, İzmir,2010
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐:::Ge Ve Teknoloji Günleri, “Petkim İş Başvuru Veri Tabanından, Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme Ve Seçme Süreci “,İzmir, 2010.
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐::Ge Ve Teknoloji Günleri,“İAOSB Makine, Metal ve Döküm Sektörleri Rekabet Gücünün Küme Yaklaşımı ile Arttırılması Projesi”, İzmir , 2010
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐::Ge Ve Teknoloji Günleri, 'E-Ticaret İle İzmir’in Dünya’ya Açılımı Projesi (Izmir’s Open Up to the World via E- Commerce)”, İzmir 2010
- Araştırma Projesi, I. Ege Ar‐::Ge Ve Teknoloji Günleri, “Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Yazılım Destekli Bir Model Önerisi” , İzmir, 2010.
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Hizmet İşletmelerinde Kapasite Planlama: Hastane Uygulaması”, Ege Üniversitesi, 2010, İzmir.
- 2010, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Bir Üretim İşletmesinde Kanban Sürecine Dayalı Malzeme Akış Yönetimi ve Malzeme Akış Sistemlerinin Bütünleştirilmesi” , Ege Üniversitesi,Devam Eden Proje, İzmir.
- 2010, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Bir Karar Destek Sistemi Olarak Bulanık Mantık”, Ege Üniversitesi, Devam Eden Proje, İzmir.
- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. , • “İş Başvuru Veri Tabanından, Bilgi Temelli Karar Destek Sistemi İle Puanlama Modellerini Kapsayan, Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme ve Seçme Modeli” PETKİM Petrokimya Holding A.Ş 2009, İzmir.
- Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F ,”Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk Kobi’lerinin E-İş Uygulamaları: AB KOBİ’leri İle Bir Karşılaştırma”, Eylül, 2008, İzmir.
- Ege Üniversitesi, • “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk KOBİ’lerinin E-İş Uygulamaları: AB KOBİ’leri İle Bir Karşılaştırma” ,Ege Üniversitesi, 2008 Eylül, İzmir.
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “Paralel Kanallı Üretim Sistemlerinde Üretim Programlaması İçin Uzman Sistem Tasarımı”, Ege Üniversitesi, 2008, İzmir.
- Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , • “İş Doyumu Ve Tüketici Tatmini İlişkisi Kamu Ve Özel Kesim Sağlık Hizmetlerinde Hekimlerin İş Doyumunun Hasta Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma “Ege Üniversitesi, 2008, İzmir..
- Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. “Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Seçme ve Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi”, Aralık, 2005, İzmir.
- Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. “Eğitimde Etkinliğin Arttırılması ve Eğitim Araçlarının Çağdaşlaştırılması”, Mayıs, 2005, İzmir.
- Schnieder , Yönetici Yetiştirme Programı: Proje Yönetimi”, Schnieder Electric, 2005, İzmir
- Schnieder , • “Yönetici Yetiştirme Programı: Yalın Üretim Teknikleri” Schnieder Electric, 2005, İzmir.
- Schnieder , • “Yönetici Yetiştirme Programı: Bilgi Yönetimi” Schnieder Electric, 2005, İzmir.
- Schnieder , • “Yönetici Yetiştirme Programı: İstatistiksel Süreç Kontrolü” Schnieder Electric, 2005, İzmir.
- Araştırma Projesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı “Doğu Anadolu Projesi – DAP İmalat Sanayi Ana Planı Geliştirilmesi Projesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran – Temmuz 2000, Ankara.
- 1996, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası , • “Bursa City Development Project: Feasibility Analysis of Transportation System of Nilüfer District”, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası
- 1995, TC BAşbakanlık Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, • “Ankara Bölgesi Ağaç İşleme Sektörü Alan Araştırması”, T.C. Başbakanlık Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, 1996, Ankara.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi , • Ulus Tüneli ve Bağlantı Yollarının Fayda/Maliyet Analizi”, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1991,Ankara.
- Araştırma Projesi, Türkiye Kalkınma Bankası, “Tesis Profilleri Tespiti Araştırma Projesi: Denizli Cam Sanayi A.Ş., Acıselsan Selüloz Sanayi A.Ş. Azim Civata A.Ş. Tesis Profillerinin Tespiti:“, Türk Pazarlama Vakfı – PİAR A.Ş., Nisan-Mayıs 1990, Ankara.
- Araştırma Projesi, Milli Prodüktivite Merkezi, “Federal Alman Devletinin Yatırım Kredisine Hak Kazanan Türk İşçi Şirketlerinin Verimlilik ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Alan Araştırması “ 1989, Ankara.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Finans Derneği
- Türkiye Bilişim Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2004, • Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ebiltem) Proje Yarışması, Sos.Bil.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (25 adet)- Doktora, 2013, Kocaoğlu, İhsan Ulaş. Firma Rekabet Gücünü Artıran Faktörler Ve Kümelenme Yaklaşımı: Türkiye Doğal Taş Kümelenmelerinin Rekabet Gücü Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2013
- Doktora, 2012, Çiçekli, Gökay, “Çok Kriterli Dağıtım Rotası Probleminin Melez Bir Model ile Optimizasyonu”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Aralık, 2012.
- Yüksek Lisans, 2011, Yücetin, Kemal, “Sosyal Ağ Analizi Yöntemi İle Ağızdan Ağıza Pazarlama Etkisinin Arttırılması: Veri Setleri Üzerinde Uygulama”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Ocak, 2011.
- Doktora, 2009, Kocamaz, Murat, “Üretim İşletmelerinde Hedef Odaklı İş Süreçleri Yönetiminin Bütünleşik Malzeme Akış Planlaması Üzerine Etkileri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Aralık, 2009.
- Yüksek Lisans, 2007, Yusubov, Anar, Türk Dış Ticaretinde Deri Sektörünün Yeri ve Rus Deri Sektörü ile Karşılaştırmalı Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Haziran, 2007.
- Yüksek Lisans, 2007, Gür, E. “Bankacılıkta Risk Yönetimi Ve Risk Ölçüm Yöntemleri”, Maltepe Üniversitesi, 2007.
- Yüksek Lisans, 2006, Engin, G. “Hizmet Sektöründe Altı Sigma Yaklaşımı İle Süreç İyileştirme”, Maltepe Üniversitesi, 2006
- Yüksek Lisans, 2005, Ayşe DEMİREL, Kurumsal Kaynak Planlaması II (ERP II) Sürecinde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), ERP – CRM Entegrasyonu ve Bir Uygulama, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İzmir, Eylül 2005.
- Yüksek Lisans, 2004, Yalçın ZOR, Yönetim Bilgi Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak Bilgisayar Destekli Personel Atama Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Tufan PAMUKÇU Yönetim Bilgi Sistemleri Ve İnternet Servis Sağlayıcıları, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, İrfan ALTINTAŞ, Bilişim Sektöründe Rekabet Stratejileri, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Kenan YILMA, İşletmelerde Bilgi Sistemleri Tabanlı İş Yönetimi İle İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Ve Uygulamaları, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2004, Serkan TEKKEŞİN, İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Yatırımlarının İşletmelerin Genel Performansı Üzerindeki Etkileri, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul, Kasım 2004.
- Yüksek Lisans, 2003, Nihat IŞIK, Karar Sürecinde Bilgi Sistemi Uygulamaları Ve Dağıtım Kanallarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2003.
- Yüksek Lisans, 2003, Yousif M. S. A. “İnşaat Sektöründe Verimlilik Modeli (5M): Proje Planlama Sistemi ve İnternet Aracılığıyla Denetim ve Bilgi Destek Sistemi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Haziran, 2003.
- Yüksek Lisans, 2002, Ahmet ÇEVİKBAŞ, Hücresel Üretimde Tesis Düzenlemesi ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2002.
- Yüksek Lisans, 2002, Murat İLHAN, Bir Bilgi Sistemi Olarak Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminde Malzeme Akışının Yönetimi ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2002.
- Yüksek Lisans, 2002, Fatih KÖROĞLU, Kent Bilgi Sistemi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran 2002.
- Yüksek Lisans, 2001, Şüheda GÜRAY, Hizmet Üreten Sektörlerde TS-EN-ISO 9001 Uygulamaları: Hastane ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Mukayeseli Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran, 2001.
- Yüksek Lisans, 2001, Deniz Gürsoy ODGERS, Turizm Endüstrisinde Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Bilgi Sistemlerinin Turizm Alanlarının Pazarlanmasında Uygulanması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Temmuz, 2001.
- Yüksek Lisans, 2001, Aydın KOÇAK, Yönetim Bilgi Sistemlerinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama Çalışması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Eylül, 2001.
- Yüksek Lisans, 2000, Cengiz DURAN, Toplam Kalite Yönetimi ve Benchmarking Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran, 2000.
- Yüksek Lisans, 2000, Ali Can ERKİLETLİOĞLU, İşletmelerde Karar Verme ve Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Haziran, 2000.
- Yüksek Lisans, 1998, Ahmet ŞEREN, Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı: Menemen Ovası Maltepe Sulaması Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Ocak, 1998.
- Yüksek Lisans, 1997, Arzu AKDOĞAN, Tam Zamanında Üretim Sistemleri ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanabilirliği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Ankara, Kasım, 1997.